Wyrażenie regularne sprawdzające podane imię i nazwisko

Po kilkunastodniowej przerwie postanowiłem znowu powrócić na blogu do tematyki wyrażeń regularnych. Dziś omówimy wyrażenie regularne sprawdzające podane imię i nazwisko, co może znaleźć zastosowanie np. w formularzach kontaktowych czy systemach CRM. Jest to dobry przykład do omówienia podstawowych zasad składni RegExp w języku JavaScript. Czytaj dalej Wyrażenie regularne sprawdzające podane imię i nazwisko

Niuanse metody String.prototype.split z użyciem wyrażeń regularnych

Metoda split dzieli ciąg na podciągi (części) na podstawie określonego separatora, zwracając tablicę podciągów. Problem jednak pojawia się, gdy nie znamy do końca dokładnego ciągu stanowiącego separator. Zobaczmy więc jak wygląda stosowanie metody String.prototype.split z użyciem wyrażeń regularnych. Czytaj dalej Niuanse metody String.prototype.split z użyciem wyrażeń regularnych